Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Udvikling af Hvidovre Strand

I 2015/2016 udvides de rekreative områder ved Hvidovre Strand i Lodsparken. Hvidovre Kunstråd står bag den kunstneriske del af projektet, og har inviteret billedhugger Karin Lorentzen og landskabsarkitekterne VEGA landskab til at udfærdige et skulpturlandskab i området.

Hvidovre Strand

Kyststrækningen i Hvidovre er et stykke Danmarkshistorie. Ligesom store dele af København og andre kystnære byer er Hvidovres areal ved kysten igennem de seneste 100 år blevet udvidet gennem målrettet landindvinding. Det er blandt andet sket som led i velfærdssamfundets stigende fokus på fritid og behov for friluftsliv. Med det indvundne areal har byen fået et stort grønt område med direkte adgang til havvandets rekreative muligheder. Midt i denne oase ligger Hvidovre Strand, som i dag er kendetegnet ved en meget lille sandopfyldning med en badebro i et bugtet fjordlandskab, hvor spredte buske og enkelte små træer danner tilfældige læhegn mod den urbane boligmasse. Historisk set er bebyggelsen vokset fra at ligge i vandkanten til nu at være trukket tilbage, så der er blevet plads til det større, offentlige kystpark-område.

Hvidovre Strand blev anlagt i sommeren 2011, og lige siden har den været et meget søgt udflugtsmål for hele byens befolkning. Om sommeren er stranden særdeles godt besøgt fra morgen til sene aftentimer, hvor den især anvendes til badning for specielt børnefamilier, afslapning og mødested for ungdommen og ældre fra hele Hvidovre. Som nabo til Kystagerparken og Hvidovre Havn, som ligger 75m væk, er stranden også velbesøgt hele året af lokalbefolkningen, motionister, børneinstitutioner, roere, bådfolket og mange flere.

Hvidovre Kommune besluttede i 2015 at udvide strandens anvendelsesareal. Hermed blev der givet mulighed for at gentænke området som et rum med mange muligheder for alle byens borgere.

Skulpturlandskab

I samråd med Hvidovre Kunstråd har kommunen udpeget området til samtidig at danne ramme om et nyt kunstnerisk projekt til byen. Kunstrådet har prioriteret en kunstnerisk løsning, som medtænker landskabets stedspecifikke kvaliteter, samtidig med at den tilfører området en ny samlende identitet. Karin Lorentzens projekt gør netop dette.

Konkret består Karin Lorentzens skulpturlandskab af store unika betonelementer, som støbes i organiske forløb med referencer til klitters forløb, dyreveksler samt de danske fjordlandskaber og øhaves udformning. I deres konstruktion og placering ved overgangen mellem strand og bagvedliggende strandeng virker betonelementerne til at kystsikre strandens område, samtidig med at de danner niveauspring med mange anvendelsesmuligheder: brugerne kan sidde på kanten og nyde udsigten til vandet, gå på line og lege på betonkanten, holde picnic på græsarealerne inden i betonelementerne, hoppe ned fra dem og ligge i læ i sandgyderne, som opstår af betonelementernes forløb. Værket medvirker herigennem til at skabe mange forskellige opholdsrum, til glæde for familier, børneinstitutioner og andre folk i alle aldre. Hertil indgår elementerne en æstetisk dialog gennem deres organisk svungne forløb med det omgivne landskab og områdets grundlæggende karakter både højnes og udfordres. Betonforløbet i sin ideale udformning strækker sig over i alt ca. 320 meter.

Karin Lorentzen har i flere tidligere projekter arbejdet med unikabeton, og karakteristisk for hendes arbejde er en nænsom bearbejdning af betonen, der giver den en blød/venlig og organisk overflade. Betonen lægger sig både smukt ind i naturen og er meget velegnet og slidstærkt som udendørs siddemøbel.

Tidshorisont

Udvidelsen af Hvidovre Strand startede igangsattes i foråret 2015, og den ny strandpark forventes indviet sommeren 2016.

Hvidovre Kunstråd har medvirket i arbejdet med kunstplanen for Hvidovre Strand og er forsat en aktiv part i rådgivning omkring skulpturlandskabets udvikling, fundraising mm.